Wet BIG II

Zoals in het nieuws, op social media en op de website van de VenVN al bekend is geworden, is er een voorstel gedaan om de huidige Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) te herzien.
In het wetsvoorstel dat nu nog door de Tweede Kamer moet worden vastgesteld wordt de huidige functiedifferentiatie opnieuw herzien.
Over dit wetsvoorstel is echter dermate onrust ontstaan, dat behandeling in de Tweede Kamer niet volgens de planning zal worden uitgevoerd.
Via de website van de VenVN en per mail zal je over de voortgang op de hoogte worden gehouden:
https://www.venvn.nl/Themas/Wet-en-regelgeving/Wet-BIG