Wet Verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGz-instelling kan plaats vinden.
Ook staat nu niet meer de opname, maar de behandeling centraal.
Voor meer informatie zie dan onder deze link:
https://www.dwangindezorg.nl